از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

آقای خرید بجنورد آقای خرید بجنورد

ثبت نام

مرغ تازه پرندیس کیلویی

وضعیت ناموجود
رتبه ی این کالا: 0.0

دوستان عزیز تعدادی که انتخاب میکنید به عنوان کیلو تلقی میشود دو صورت نیاز به چند مرغ برای هر مرغ عدد دو را انتخاب کنید  به عنوان مثال برای دو عدد مرغ تعداد چهار را انتخاب کنید

اضافه کردن به سبد خرید ادامه خرید

درباره این کالا بیشتر بدانید