از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

آقای خرید بجنورد آقای خرید بجنورد

ثبت نام

مرغ تازه پرندیس کیلویی

وضعیت موجود
قیمت 32100 تومان
رتبه ی این کالا: 0.0

دوستان عزیز تعدادی که انتخاب میکنید به عنوان کیلو تلقی میشود دو صورت نیاز به چند مرغ برای هر مرغ عدد دو را انتخاب کنید  به عنوان مثال برای دو عدد مرغ تعداد چهار را انتخاب کنید

تعداد
{{ quantity}}

درباره این کالا بیشتر بدانید