فروشگاه اینترنتی آقای خرید بجنورد در راستای تسهیل امر خرید هوشمند برای همشهریان بجنوردی شروع به فعالیت نموده

تلفن تماس:05832236578

تلفن همراه:09153878772

شماره کارت :5894631576200026

آدرس:بجنورد خیابان گلستان گلستان 7 نبش سپیدار 8 دفتر آقای خرید بجنورد